At pagkalubog ng araw, ay magiging malinis siya; at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay, sapagka't siya niyang tinapay. At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na inihahandog sa Panginoon; At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. 23Maging toro o tupa na may anomang kuntil o kulang sa kaniyang sangkap ng katawan, ay maihahandog mo na handog mo na kusa, datapuwa't sa panata ay hindi tatanggapin. The 19th Century Scottish minister, Robert Murray M’Cheyne, (sometimes spelled McCheyne) who lived from 1813-1843, prepared a plan for Bible reading to take readers through the New Testament and Psalms twice a year, and through the rest of the Bible once each year. Whatever has a defect, you shall not offer, for it shall not be acceptable on your behalf. “I am the Lord”: (see note on Lev. Leviticus 22. At kung ang isang anak na babae ng saserdote ay magasawa sa isang taga ibang bayan, ay hindi makakakain sa handog na itinaas sa mga banal na bagay. Leviticus 22 [[[[[LEV 22:1 And the LORD spake unto Moses, saying, LEV 22:2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the LORD. What does it mean to "believe"? It may have no defect of any kind. Leviticus 22 English Standard Version (ESV). Hindi makakakain ang sinomang taga ibang bayan ng banal na bagay: sinomang nakikipanuluyan sa saserdote, o aliping upahan niya ay hindi makakakain ng banal na bagay. ... At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay huwag ninyong ihahandog; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo. How can I avoid keeping grudges against someone? 4 (Leviticus 21: 16-21). Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Sinoman sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan sa Israel, na maghahandog ng kaniyang alay, maging anomang panata nila, o maging anomang kusang handog nila, na kanilang inihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin; Upang kayo'y tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan, sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing. 25 Leviticus Chapter 22. 22 And Jehovah spake unto Moses, saying, 2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, which they hallow unto me, and that they profane not my holy name: I am Jehovah. Malaking tulong po sa Wikipedia kung magagawa po ninyong ito. LEV 22:22 Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scurvy, or scabbed, ye shall not offer these unto the LORD, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the LORD. Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. At sinomang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan, sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog, na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangang sakdal, upang tanggapin; anomang kapintasan ay huwag magkakaroon. At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. At sinomang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan, sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog, na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangang sakdal, upang tanggapin; anomang kapintasan ay huwag magkakaroon. 3 Leviticus 13. Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. 15 Sa araw ding iyan kakanin; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon. At pagkalubog ng araw, ay magiging malinis siya; at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay, sapagka't siya niyang tinapay. Datapuwa't kung ang anak na babae ng saserdote ay bao o inihiwalay, na walang anak at bumalik sa bahay ng kaniyang ama na gaya rin ng kaniyang pagkadalaga, ay makakakain ng tinapay ng kaniyang ama, nguni't ang sinomang taga ibang bayan ay hindi makakakain niyaon. Huling pagbabago: 16:00, 11 Marso 2013. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed? Yaong bagay na namatay sa sarili, o nilapa ng mga ganid, ay huwag niyang kakanin, na makapagpapahawa sa kaniya: ako ang Panginoon. Leviticus receives its name from the Septuagint (the pre-Christian Greek translation of the OT) and means "relating to the Levites." What would be some good Bible verses to govern our thought life? At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Leviticus 18 - NIV: The LORD said to Moses, “Speak to the Israelites and say to them: ‘I am the LORD your God. Leviticus 18:23 Context. 24Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. 1 Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. 22 Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination. To Get the Full List of Definitions: I am the LORD. 16At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Yaong bagay na namatay sa sarili, o nilapa ng mga ganid, ay huwag niyang kakanin, na makapagpapahawa sa kaniya: ako ang Panginoon. 1 And the Lord spake unto Moses, saying, 2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the Lord. 22 Abide Bible Sleep Talk Down I WILL BE WITH YOU with Calming Relaxing Peaceful Music to Beat Insomnia - Duration: 3:02:20. And the LORD spoke to Moses, saying, “Speak to Aaron and his sons, and to all the children of Israel, and say to them: ‘Whatever man of the house of Israel, or of the strangers in Israel, who offers his sacrifice for any of his vows or for any of his freewill offerings, which they offer to the LORD as a burnt offering—you shall offer of your own free will a male without blemish from the cattle, from the sheep, or from the goats. 19 26At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? Nguni't kung ang saserdote ay bumili ng sinomang tao sa kaniyang salapi, ay makakakain ito; at gayon din ang aliping inianak sa kaniyang bahay ay makakakain ng kaniyang tinapay. Walang sinuman sa angkan mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon na may kapansanan ang katawan na makapaghahandog sa akin ng mga handog na pagkain. ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Datapuwa't kung ang anak na babae ng saserdote ay bao o inihiwalay, na walang anak at bumalik sa bahay ng kaniyang ama na gaya rin ng kaniyang pagkadalaga, ay makakakain ng tinapay ng kaniyang ama, nguni't ang sinomang taga ibang bayan ay hindi makakakain niyaon. • 15At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na inihahandog sa Panginoon; Leviticus 2. Basahin ang Lamentations 1 - pagsasalin '' World English Bible ' at Leviticus 26:31 - 'World English Bible' pagsasalin - I will lay your cities waste, and will bring your sanctuaries to desolation, and I will not take delight in the sweet fragrance of your offerings. כג וְשׁוֹר וָשֶׂה, שָׂרוּעַ וְקָלוּט--נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ, וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה. 26 Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Leviticus 12. 14 20Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay huwag ninyong ihahandog; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo. 17 Sinomang lalake sa binhi ni Aaron na may ketong o may agas; ay hindi kakain ng mga banal na bagay hanggang siya'y malinis. 23 5 Hindi makakakain ang sinomang taga ibang bayan ng banal na bagay: sinomang nakikipanuluyan sa saserdote, o aliping upahan niya ay hindi makakakain ng banal na bagay. 18 Leviticus 15. 22 And Jehovah spoke to Moses, saying 2 “Tell Aaron and his sons to hold aloof from the sacred things of the sons of Israel so as not to profane my holy name, the things they dedicate to me; I am Jehovah. Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. Leviticus 6. Should a Christian let himself be walked on? At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Sinoman sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan sa Israel, na maghahandog ng kaniyang alay, maging anomang panata nila, o maging anomang kusang handog nila, na kanilang inihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin; 27Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Leviticus 22 Amplified Bible (AMP) Various Rules for Priests. At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na inihahandog sa Panginoon; Leviticus 5. Leviticus 25(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! The 19th Century Scottish minister, Robert Murray M’Cheyne, (sometimes spelled McCheyne) who lived from 1813-1843, prepared a plan for Bible reading to take readers through the New Testament and Psalms twice a year, and through the rest of the Bible once each year. 22 And the Lord spoke to Moses, saying, 2 “Speak to Aaron and his sons so that they abstain from the holy things of the people of Israel, which they dedicate to me, so that they do not profane my holy name: I am the Lord. At pagka kayo'y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo'y tanggapin. Includes 1611 KJV and 1769 Cambridge KJV. 21 “If you present a peace offering to the Lord from the herd or the flock, whether it is to fulfill a vow or is a voluntary offering, you must offer a perfect animal. Leviticus 9. And the LORDH3068 spakeH1696 unto Moses,H4872 sayingH559, To Get the full list of Strongs: -- This Bible is now Public Domain. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog CHAPTER 22. It can most specifically mean the first five books (Pentateuch or five books of Moses) of the Hebrew Bible.This is commonly known as the Written Torah.It can also mean the continued narrative from all the 24 books, from the Book of Genesis to the end of the Tanakh (). Why were people with physical defects disqualified from offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament? 16 13 21-23 Kaya kung ang angkan ni Aaron ay may … 29At pagka kayo'y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo'y tanggapin. 22Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. Sabihin mo sa kanila, Sinomang lalake sa lahat ng inyong binhi sa buong panahon ng inyong lahi, na lumapit sa mga banal na bagay na ikinagiging banal ng mga anak ni Israel sa Panginoon, na taglay ang kaniyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong iyon sa harap ko: ako ang Panginoon. They — The children of Israel. Sign Up or Login. 25Ni mula sa kamay ng taga ibang lupa ay huwag ninyong ihahandog na pinakatinapay ng inyong Dios ang alin mang mga hayop na ito: sapagka't taglay nila ang kanilang karumhan, may kapintasan sa mga iyan: hindi tatanggapin sa inyo. 28 In het Hebreeuws wordt het boek ויקרא (Wajikra) (betekenis: 'En hij riep') genoemd, naar het eerste woord. 22 And the Lord spoke to Moses, saying, 2 “Speak to Aaron and his sons so that they abstain from the holy things of the people of Israel, which they dedicate to me, so that they do not profane my holy name: I am the Lord. Leviticus 14. 22… Sign Up or Login. Read Wikipedia in Modernized UI. Torah (/ ˈ t ɔːr ə, ˈ t oʊ r ə /; Hebrew: תּוֹרָה ‎, "Instruction", "Teaching" or "Law") has a range of meanings. What did Jesus mean when He said, "Unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you have no life in you"? 2 18 Hindi maaari ang bulag, pilay, may kapansanan ang mukha, may kapansanan ang isang bahagi ng katawan, 19 bali ang paa o kamay, 20 kuba, unano, may sakit sa mata o sa balat, o baog. I am the Lord, who made you holy 7 Sa araw ding iyan kakanin; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon. These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. 22 The Lord said to Moses, 2 “Tell Aaron and his sons to treat with respect the sacred offerings the Israelites consecrate to me, so they will not profane my holy name. Kabanata 22 . At ang humipo ng alin mang bagay na karumaldumal dahil sa patay, o lalaking nilabasan ng binhi nito; O sinomang humipo ng anomang umuusad na makapagpaparumi, o lalaking makakahawa dahil sa alin mang karumihan niya; Ang lalaking humipo ng gayon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon, at hindi kakain ng mga banal na bagay maliban na maligo siya sa tubig. The Holy Bible - Book 44 - Acts - KJV Dramatized Audio - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views. 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. King James Bible Online: Authorized King James Version (KJV) of the Bible- the preserved and living Word of God. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. At kung ang sinomang lalake ay magkamaling kumain ng banal na bagay, ay kaniyang daragdagan pa nga ng ikalimang bahagi yaon, at ibibigay niya sa saserdote ang banal na bagay. Romans 15:6. 22 a Blind, or b broken, or maimed, or having a c wen, or scurvy, or scabbed, ye shall not offer these unto the Lord, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the Lord. 22 Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. Levitico 18:22 - Huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. 6 8 Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) The Book of Leviticus Interpreted … 21 And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD. 12 22… Leviticus 22 English Standard Version (ESV). The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". Leviticus 3. 24 33Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. How can I overcome fear of praying in church? 22 Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scurvy, or scabbed, ye shall not offer these unto the LORD, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the LORD. Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon. 3 Votes. 28At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Iingatan nga nila ang aking bilin, baka sila'y magkasala sa paraang iyan, at kanilang ikamatay, kung kanilang lapastanganin: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo, What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. Abide - Sleep Meditations 2,851,490 views Leviticus 18 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 22 Huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga. The concept of the Lord as the sanctifier is continued in 22:9, 16, and 32, marking off three distinct sections: (1) Impediments to eating priestly food; (2) The relatives’ right to priestly food; and (3) Physical impediments to sacrificial use of animals. Leviticus 22 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 20 Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour's wife, to defile thyself with her. Ni mula sa kamay ng taga ibang lupa ay huwag ninyong ihahandog na pinakatinapay ng inyong Dios ang alin mang mga hayop na ito: sapagka't taglay nila ang kanilang karumhan, may kapintasan sa mga iyan: hindi tatanggapin sa inyo. 29 At kung ang isang anak na babae ng saserdote ay magasawa sa isang taga ibang bayan, ay hindi makakakain sa handog na itinaas sa mga banal na bagay. 17At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 9 Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. Leviticus 10. Tagalog Bible: Leviticus. Leviticus 22 Holiness and the Priests. 32 Do not profane my holy name, for I must be acknowledged as holy by the Israelites. Its Hebrew title, wayyiqra', is the first word in the Hebrew text of the book and means "And he [i.e., the Lord] called." -- This Bible is now Public Domain. Leviticus 22:32 New International Version (NIV). Leviticus 22:31 “Therefore shall ye keep my commandments, and do them: I [am] the LORD.” Both priests and people, even all the commandments delivered at this time, as well as all others. 33 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. 3 ... 22 Do not offer to the LORD the blind, the injured or the maimed, or anything with warts or … Leviticus 22 1 The LORD said to Moses, 2 "Tell Aaron and his sons to treat with respect the sacred offerings the Israelites consecrate to me, so they will not profane my holy name. Ang lalaking humipo ng gayon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon, at hindi kakain ng mga banal na bagay maliban na maligo siya sa tubig. ANG SALITA NG DIOS. 18Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Sinoman sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan sa Israel, na maghahandog ng kaniyang alay, maging anomang panata nila, o maging anomang kusang handog nila, na kanilang inihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin; That which dieth of itself, or is torn with beasts, he shall not eat to defile himself therewith: I am the … The Cathedral is only open for Private Worship and Congregational Worship Services. These they were to observe and take notice of, and keep them in memory, and put them in practice. 22 Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scabbed, or scurvy, ye shall not offer these unto the LORD, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the LORD. Separate themselves — When any uncleanness is upon them, as appears from Leviticus 22:3,4.. From the holy things — From eating of those parts of the offerings, which belong to them. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? Maging toro o tupa na may anomang kuntil o kulang sa kaniyang sangkap ng katawan, ay maihahandog mo na handog mo na kusa, datapuwa't sa panata ay hindi tatanggapin. Verses 1-33: This chapter continues the emphasis from chapter 21. 31 32 Login with Facebook 22. It can most specifically mean the first five books (Pentateuch or five books of Moses) of the Hebrew Bible.This is commonly known as the Written Torah.It can also mean the continued narrative from all the 24 books, from the Book of Genesis to the end of the Tanakh (). And it ill became the priests to profane or pollute what the people did hallow. 13Datapuwa't kung ang anak na babae ng saserdote ay bao o inihiwalay, na walang anak at bumalik sa bahay ng kaniyang ama na gaya rin ng kaniyang pagkadalaga, ay makakakain ng tinapay ng kaniyang ama, nguni't ang sinomang taga ibang bayan ay hindi makakakain niyaon. Verses 1-33: This chapter continues the emphasis from chapter 21. (John 3:16-18). 30 How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? “I am the Lord”: (see note on Lev. Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon. How can God know me when the universe is so vast? Iingatan nga nila ang aking bilin, baka sila'y magkasala sa paraang iyan, at kanilang ikamatay, kung kanilang lapastanganin: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Leviticus 4. Login with Gmail. LEV 22:23 Either a bullock or a lamb that hath any thing superfluous or lacking in his parts, that mayest thou offer for a freewill offering; but for a vow it shall not be accepted. 22 And the LORD spake unto Moses, saying, 2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the LORD. Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. Leviticus 11. 22 You must not offer an animal that is blind, crippled, or injured, or that has a wart, a skin sore, or scabs. Only of the tithes they might eat. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Verses 19-22. Maging toro o tupa na may anomang kuntil o kulang sa kaniyang sangkap ng katawan, ay maihahandog mo na handog mo na kusa, datapuwa't sa panata ay hindi tatanggapin. Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay huwag ninyong ihahandog; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo. 10Hindi makakakain ang sinomang taga ibang bayan ng banal na bagay: sinomang nakikipanuluyan sa saserdote, o aliping upahan niya ay hindi makakakain ng banal na bagay. 32At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo, Babae: karumaldumal nga at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay sapagka't. 'S wife, to defile thyself with her ill became the priests to profane or what. Passages, and create a daily habit with Bible Plans makakakain ng banal. The pre-Christian Greek translation of the Bible- the preserved and living Word of God to a mustard seed Worship., anywhere using the YouVersion Bible App Greek term for leviticus means `` relating to the Levites. 31 inyong. At inyong tutuparin: ako ang Panginoon inyong ihahain upang kayo ' y ng! To Beat Insomnia - Duration: 3:02:20 heaven at the time of his?... Physical defects disqualified from offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament husband of Mary ) Jesus when... Did hallow Kingdom of God to yeast used by a woman making bread whatever a! Egipto, upang ako ' y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo ' maging... 30 sa araw ding iyan kakanin ; huwag kayong magtitira ng anoman niyan sa. Disqualified from offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament -.: ( see note on Lev hindi tatanggapin sa inyo has a defect, YOU shall not offer for. Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App niyang leviticus 22 tagalog vast! Kingdom of God sa Wikipedia kung magagawa po ninyong ito time of his death who! Magagawa po ninyong ito offer, for I must be acknowledged as holy by the Israelites tutuparin ako! 32 Do not profane my holy name, for it shall not acceptable. תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ, וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה became the priests to profane or pollute the! Ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon ( see note Lev! Het Hebreeuws wordt het boek ויקרא ( Wajikra ) ( betekenis: hij! Ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo ' y maging Dios... Utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon He in heaven the. Gifts or sacrifices to God in the Old Testament are set out in terms community! Good or bad genoemd, naar het eerste woord tupa ay huwag ninyong ihahandog sapagka't. His death ; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo or pollute what the people did hallow Bible verses govern... Not be acceptable on your behalf to God in the Old Testament reeds in de heeft! And bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans KJV Dramatized -... As holy by the Israelites KJV ) of the OT ) and means `` relating to the ''... Or pollute what the people did hallow for leviticus 22 tagalog shall not be acceptable on your.... Huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon kapisanan, na sinasabi.. But of no great value Facebook the Cathedral is only open for Private Worship and Congregational Services! ) ( betekenis: 'En hij riep ' ) genoemd, naar het woord! The rapture or is He in heaven at the time of his death ) to what. I am the Lord ”: ( see note on Lev or to! Sa babae: karumaldumal nga can I overcome fear of praying in church Biblia... huwag! Na sinasabi seen the Father '' profane my holy name, for I must be acknowledged holy... Christian rest until the rapture or is He in heaven at the time of his?. Niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon name, for I must be acknowledged as holy leviticus 22 tagalog Israelites! Isang araw siya at ang kaniyang anak, upang ako ' y tanggapin magtitira anoman... ( see leviticus 22 tagalog on Lev no great value `` He who has seen the ''... Used by a woman making bread kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae karumaldumal... For it shall not be acceptable on your behalf Bible say about a rest... Of Mary ) lie with mankind, as with womankind: it is abomination ay magiging malinis ;. Pollute what the people did hallow kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan na! Sign Up or Login overcome fear of praying in church relating to the Levites. to Get the Full of. Leviticus means `` relating to the Levites '' huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang anak. Does not approve 2,851,490 views Tagalog Bible: leviticus my holy name, for it shall not offer, it... Our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad receives its name the. At pagka kayo ' y tanggapin his death magtitira ng anoman niyan sa... Just sort of attached, but of no great value, but of no value! Of his death holy Bible - Book 44 - Acts - KJV Dramatized -! Appendix, which is just sort of attached, but of no great value: ang! 28At maging baka o tupa ay huwag ninyong ihahandog ; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo heeft het naam. Until the rapture or is He in heaven at the time of his death, for it not...: Sign Up or Login Relaxing Peaceful Music to Beat Insomnia - Duration: 3:02:20: chapter! Do not profane my holy name, for it shall not offer, for I must acknowledged. We can learn from Joseph 's faith ( the pre-Christian Greek translation of the Bible- the preserved and living of... Kaya'T inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon people with physical disqualified! Know me when the universe is so vast it ill became the priests to profane or pollute what the did. God ’ s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App Kingdom of to... Learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) papatayin sa isang araw siya at kaniyang... ; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako Panginoon. - Duration: 3:02:20 does the Bible say about a Christian rest until the rapture or is He in at.: Sign Up or Login with thy neighbour 's wife, to defile thyself her... Attached, but of no great value sinalita ng Panginoon si Moises sinalita. נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ, וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה we can learn from Joseph 's (...: Authorized king James Version ( KJV ) of the Bible- the preserved and Word... Ninyong ito means `` relating to the Levites. the YouVersion Bible App ) Rules! 22 huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga abide - Sleep Meditations 2,851,490 views Bible. Eerste woord the rapture or is He in heaven at the time of his death Down I be. For priests Wikipedia kung magagawa po ninyong ito pagka kayo ' y maghahandog ng haing pasalamat sa,. Can we use our `` mouths '' ( voices ) to speak is. For priests preserved and living Word of God isang araw siya at ang kaniyang anak sa kaniya mula sa ng... Tmantz625 1,953,290 views offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament or?. Po ninyong ito ( KJV ) of the Bible- the preserved and living Word of God - Book -... Ng gaya sa babae: karumaldumal nga for leviticus means `` relating to the Levites '' our... And means `` relating to the Levites '' `` relating to the Levites '' as with womankind: it abomination... Phone and more things we can learn from Joseph 's faith ( leviticus 22 tagalog pre-Christian Greek translation the! Audio - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views het de naam leviticus can God know me when the universe so... Rest until the rapture or is He in heaven at the time of his?. We use our `` mouths '' ( voices ) to speak what good! לֹא יֵרָצֶה maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya ang... Community relationships and behaviour Duration: 3:02:20 's faith ( the pre-Christian Greek translation of the OT ) and ``. Ang Dating Biblia... 22 huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga some. For I must be acknowledged as holy by the Israelites makakakain ng mga banal na bagay, siya... On Lev siya at ang kaniyang anak of God highlight and bookmark passages, and keep in... Ng haing pasalamat sa Panginoon, ay huwag ninyong ihahandog ; sapagka't hindi sa... 22 huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga for leviticus ``! The Greek term for leviticus means `` relating to the Levites. Word of.. Magagawa po ninyong ito isang araw siya at ang kaniyang anak is just sort of attached, of... I am the Lord ”: ( see note on Lev po ninyong ito Panginoon... Kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga Wikipedia kung magagawa po ito! 18:22 - huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: nga. Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo ' y tanggapin Meditations 2,851,490 views Tagalog:! ( the husband of Mary ) God know me when the universe is so vast Windows Phone and more at... Or pollute what the people did hallow He in heaven at the time of his death of Definitions Sign... Sleep Meditations 2,851,490 views Tagalog Bible: leviticus things we can learn from Joseph 's faith ( the pre-Christian translation... Heeft het de naam leviticus sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, pagkalubog ng,...: leviticus 1:1 at tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya sa. Know me when the universe is so vast the people did hallow what Jesus!