CONTRACTACIÓ i MANAGEMENT

Sandra Martínez

smartinez@clippersmusic.org

(+34) 932 400 520

CLIPPER’S LIVE

COMUNICACIÓ i PREMSA

Xavi Canet

xavi@u98music.cat

U98Music