CONTRACTACIÓ i MANAGEMENT

Bernat Muntaner

bernat@oigovisiones.com

(+34) 606 190 791

Oigo Visiones

PRODUCCIÓ

Sergi Bautista

sergi.bautista@oigovisiones.com

(+34) 677 74 28 22

Oigo Visiones